Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas

Vítejte v systému Mobilní rozhlas Váš starosta Ing. Pavel Smolka

Vítkov

Chcete upravit svůj
profil nebo potvrdit souhlas s novými podmínkami?

Mobilní Rozhlas

 • systémová zpráva

  Uzavření živnostenského úřadu - 17.10.2019 13:23

  Ve dnech 22. 10. 2019 a 24. 10. 2019 bude z provozních důvodů pracoviště Obecního živnostenského úřadu uzavřeno.

  Případné dotazy či osobní návštěvu můžete uskutečnit na kterémkoli Živnostenském úřadu nebo následující den, tedy ve středu dne 23. 10. 2019, případně v pátek 25. 10. 2019 již přímo na pracovišti Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Vítkov.

   

   

 • systémová zpráva

  Výběrové řízení na obsazení funkce… - 10.10.2019 12:24

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

  Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

  Výběrové řízení na obsazení funkce referenta odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí na dobu neurčitou

  Druh a charakteristika práce:

  Úsek státní památkové péče – výkon státní správy podle zákona č.  20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - vykonává a organizuje státní památkovou péči v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče; vydává závazná stanoviska na údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování, modernizaci, využití, nástavbu či přístavbu týkající se kulturní památky, jeho prostředí nebo objektu nacházejícího se v plošně chráněném území; vydává stanoviska v řízeních podle zvláštních právních předpisů.

  Úsek správy městské zeleně -  v samostatné působnosti  zajišťuje a koordinuje správu stromové a keřové zeleně na pozemcích ve vlastnictví města

  Zařazení: úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru

  Místo výkonu práce: Město Vítkov – Obec s rozšířenou působností

  Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení

  Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

  Jiné požadavky:

  - samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
  - uživatelská znalost práce na PC
  - výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě
  - výhodou orientační znalost zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
  - řidičský průkaz skupiny B
   

  Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

  - jméno, příjmení a titul uchazeče
  - datum a místo narození uchazeče
  - státní příslušnost uchazeče
  - místo trvalého pobytu
  - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  - datum a podpis uchazeče
   

  K  přihlášce uchazeč připojí:

  - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních  činností
  - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
  - telefonní kontakt a e-mail

  Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

  Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň dle délky praxe, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  Zaměstnanecké benefity: v souladu s Fondem zaměstnavatele např. příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní, důchodové nebo životní pojištění, příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání, příspěvek na vitamíny, pružná pracovní doba a další

  Uzávěrka přihlášek: do 31. 10. 2019 do 10:00 hodin; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny

  Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s  požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU OVÚPŽP NA DOBU NEURČITOU - neotvírat, s uvedením adresy podavatele

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

  Bližší informace: Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, telefon: 556 312 203, Ing. Miroslava Kunzová, vedoucí odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, telefon: 556 312 260

   

 • systémová zpráva

  Anketa TOP10 - 9.10.2019 09:35

  Vážení občané, pokud chcete podpořit některý z 10 návrhů na změny v našem městě, které vzešly z letošního veřejného fóra, můžete tak učinit do 11. října.

  Anketní lístek můžete vyplnit elektronickou cestou - https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/top10  

  Pro ty, kteří preferují papírovou podobu, je formulář k dispozici v informačním centru.

  Děkujeme vám!

Hlášení podnětů

Nejpoužívanější systém na správu občanských podnětů v ČR.

ZmapujTo

Sledujte náš Facebook

Novinky ze zákulisí projektu, články, reportáže i příběhy z praxe měst a obcí.

Přejít na Facebook